• Omsättning av vindkraftverk

    Skatterättsnämnden har i ett nyligen meddelat förhandsbesked konstaterat att omsättning av vindkraftverk anses som två skilda tillhandahållanden.