• Avsaknad av affärsmässiga skäl vid räntenivå understigande marknadsmässig ränta

    Skatterättsnämnden har i ett förhandbesked prövat frågan om en räntenivå på ett koncerninternt lån understigande marknadsmässig ränta skulle kunna anses vara affärsmässigt motiverad. I den aktuella situationen hade räntan sänkts för att bättre stämma överrens med en ränteavdragsbegränsningsregel när ränteinkomst är hänförlig till någon som i huvudsak är skattskyldig till avkastningsskatt.