• Utomståenderegeln – tillämplig först efter 10 år i vissa fall

    Högsta förvaltningsdomstolen har i en nyligen meddelad dom fastslagit att utomståenderegeln kan tillämpas först fem år efter det att aktier som ägs av en tidigare verksam delägare blivit okvalificerade. De fem år som delägaren inte varit verksam, den så kallade karensperioden, får alltså inte beaktas vid tillämpning av utomståenderegeln.