• Väsentlig anknytning – innehav av privatbostad i Sverige

    Kammarrätten i Stockholm har prövat frågan om utvandrade makars skattskyldighet. Efter utflytt från Sverige behöll makarna ifråga sin fritidsfastighet men förvärvade efter ett och ett halvt år från utflytten en bostadslägenhet i Sverige. Domstolen konstaterar att då makarna inte förfogat över annan bostad än fritidsfastigheten under mellantiden kan bostadslägenheten tillsammans med övriga omständigheter inte ges sådan betydelse att makarna ska anses ha väsentlig anknytning till Sverige. De ska därmed beskattas såsom begränsat skattskyldiga.