• Nya tryckerimomsdomar meddelade i kammarrätten

    Kammarrätterna i Stockholm och i Göteborg anser, på olika grunder, att efterbeskattning genom följdändring inte är möjlig. Kammarrätten i Stockholm menar att en följdändring kräver en otillåten utredning av Skatteverket medan Kammarrätten i Göteborg anger att åtgärden är uppenbart oskälig.