• Skattefria utlandstraktamenten för 2013

    Inför 2013 kommer Skatteverket att använda sig av en mer rättvisande metod vid fastställandet av de skattefria utlandstraktamentena. Traktamente är en ersättning som en anställd som reser i tjänsten kan få av sin arbetsgivare för ökade levnadskostnader.