• Nya momsregler för vissa tjänster från 2015

    Den 1 januari 2015 träder nya momsregler i kraft som påverkar företag som tillhandahåller privatpersoner i andra EU-länder telekommunikationstjänster, radio- och tv-sändningar och elektroniska tjänster. Förändringarna innebär att dessa tjänster kommer anses omsatta i köparens hemland, vilket medför att säljaren ska redovisa moms i enlighet med den skattesats som gäller där.