• Kroatiens EU-anslutning får stor påverkan för socialförsäkringen

    1 juli 2013 förväntas Kroatien bli ett EU-land. Det innebär, från ett socialförsäkringsperspektiv, att alla individer inom EES som i nuläget är utsända för tillfälligt arbete från eller till Kroatien kommer att omfattas av EU-konvention 883/2004. Hur övergången kommer att ske ur ett praktiskt perspektiv är ännu oklart, men troligen kommer  Sverige att utfärda intyg