• Dialog och fördjupad samverkan – ett nytt arbetssätt på Skatteverket

    Skatteverket har under seminarier samt i en debattartikel presenterat sitt nya arbetssätt inom storföretagsregionen. Storföretagsregionen administrerar samtliga ärenden för de största företagen i Sverige vilket bl.a. är företag med en lönesumma överstigande 50 miljoner kr och deras koncernföretag samt företag under finansinspektionens tillsyn.