• Nytt mellanstatligt nätverk mot gränsöverskridande skatteplanering har bildats

    I samband med ett OECD-möte i Paris den 6 februari ska enligt uppgift till media ett nätverk mellan flera stater, däribland Sverige, ha bildats. Syftet med nätverket ska vara att uppnå en samordning för framtagandet av ett system där skattemyndigheter i nätverksländerna kan stämma av hur mycket skatt multinationella företag betalar i respektive land samt att förhindra gränsöverskridande skatteplanering.

  • Viktigt att lämna rätt uppgifter för att få förhandsbesked

    Högsta förvaltningsdomstolen har inte ansett sig ha fått tillräckliga uppgifter för att kunna lämna förhandsbesked. Beslutet får betydelse för hur ansökningar till Skatterättsnämnden bör formuleras, i synnerhet när det gäller förfaranden som skulle kunna ses som skatteflykt. Två justitieråd skriver i ett särskilt yttrande att man i sådana fall bör vara restriktiv med att lämna förhandsbesked.