• Sexmånadersregeln prövad vid kortare avbrott i Sverige och i tredje land

    Högsta förvaltningsdomstolen har nyligen fastställt att sexmånadersregeln är tillämplig på person som arbetar och vistas i ett land utomlands, även om personen i perioder kommer att arbeta i andra länder utomlands. Regelbundet arbete i andra länder anses inte som ett sådant kortare avbrott av vistelsen utomlands som innebär att sexmånadersregeln inte kan tillämpas. Skatteverket förväntas till följd av HFD:s dom ändra sitt ställningstagande om att en vistelse utanför arbetslandet i mer än 96 dagar ska medföra att sexmånadersregeln inte kan tillämpas.

  • Ettårsregeln kräver inte vistelse i verksamhetslandet

    Högsta förvaltningsdomstolen har fastställt att ettårsregeln inte kräver att man under utlandsanställning vistas i verksamhetslandet, bara att man vistas utanför Sverige. Det är således möjligt att bo i ett land men arbeta i ett annat.