• 2014-02-26 14:49 Individbeskattning

  Sexmånadersregeln prövad vid kortare avbrott i Sverige och i tredje land

  Högsta förvaltningsdomstolen har nyligen fastställt att sexmånadersregeln är tillämplig på person som arbetar och vistas i ett land utomlands, även om personen i perioder kommer att arbeta i andra länder utomlands. Regelbundet arbete i andra länder anses inte som ett sådant kortare avbrott av vistelsen utomlands som innebär att sexmånadersregeln inte kan tillämpas. Skatteverket förväntas till följd av Högsta förvaltningsdomstolens dom ändra sitt ställningstagande om att en vistelse utanför arbetslandet i mer än 96 dagar ska medföra att sexmånadersregeln inte kan tillämpas.

 • 2013-08-20 13:54 Individbeskattning

  Förhandsbesked avseende sexmånadersregeln och vistelser i tredje land

  Skatterättsnämnden (SRN) har lämnat ett förhandsbesked om kortare avbrott vid tillämpning av sexmånadersregeln vid vistelser i tredje land. Bedömningen om ett avbrott ska anses vara ett kortare avbrott ska endast ska göras utifrån vistelser i Sverige och inte för vistelser i tredje land.

 • 2011-05-30 14:15 Individbeskattning

  Ettårsregeln kräver inte vistelse i verksamhetslandet

  Högsta förvaltningsdomstolen har fastställt att ettårsregeln inte kräver att man under utlandsanställning vistas i verksamhetslandet, bara att man vistas utanför Sverige. Det är således möjligt att bo i ett land men arbeta i ett annat.

1