• Alla interna lån omfattas av föreslagna ränteavdragsbegränsningar

    Regeringen har idag presenterat ett förslag till skärpta ränteavdragsbegränsningar som föreslås träda i kraft den 1 januari 2013. Enligt förslaget utvidgas nuvarande begränsningar till att enligt huvudregeln omfatta alla lån mellan företag i intressegemenskap.

    Dessutom förändras tioprocentsregeln på så sätt att avdrag kan vägras om skuldförhållandet till övervägande del har uppkommit för få en väsentlig skatteförmån. Förändringar görs även av den s.k. ventilen. Sammantaget får förändringarna bl.a. effekten att räntebetalningar till företag i skatteparadis normalt sett inte får dras av, oavsett vilka skäl som ligger bakom skuldförhållandet.