• Räntenivå på aktieägarlån prövat

    Kammarrätten i Jönköping har prövat frågan om räntesättningen av ett koncerninternt lån och godkänt ett bolags ränteavdrag hänförligt till ett aktieägarlån som löper med en ränta om 9,75 procent.