• Översyn av skatteregler för incitamentsprogram

    Regeringen har överlämnat direktiv till en utredning om skattereglerna för incitamentsprogram, d.v.s. finansiella instrument såsom optioner som tilldelas nyckelpersoner i företag. Utredningen syftar till att åstadkomma konkurrenskraftiga regler för företag och att främja tillväxt.