• HFD underkänner vissa direktavdrag vid ombyggnad

    Högsta förvaltningsdomstolen har tagit ställning till ett bolags yrkade direktavdrag för utgifter hänförliga till ombyggnationer av Citypalatset vid Norrmalmstorg. Frågan i målet var hur vissa investeringar skulle klassificeras samt om det utvidgade reparationsavdraget var tillämpligt. Med ändring av kammarrättens dom underkände HFD vissa direktavdrag.

  • HFD meddelar PT i mål om det utvidgade reparationsbegreppet

    Högsta förvaltningsdomstolen har meddelat prövningstillstånd i fråga om innebörden av det ”utvidgade reparationsbegreppet”.