• Expertskatt vid byte av arbetsgivare

    Kammarrätten i Stockholm har prövat frågan om förutsättningar för skattelättnad för utländska nyckelpersoner vid byte av arbetsgivare. I målet bytte en individ med expertskattelättnad arbetsgivare som en följd av en intern omstrukturering och domstolen konstaterar att de formella kraven för expertskattelättnad därmed inte längre var uppfyllda.