• Intäkter från spelautomat var momsfria

    Kammarrätten har ansett att en restaurangs intäkter från en i lokalen stående spelautomat var momsfria eftersom omsättningen omfattas av undantaget från moms för lotterier.

  • HFD fastställer förhandsbesked angående cost-sharing

    Högsta förvaltningsdomstolen har fastställt Skatterättsnämndens förhandsbesked angående cost-sharing. Av domen framgår att undantaget från skatteplikt för vissa interna tjänster kan vara tillämpligt även om tjänsterna skulle kunna tillhandahållas av någon annan näringsidkare utanför gruppen som måste debitera moms.