• Skattepliktig uppskrivning av lagerfastigheter efter gåva

    Skatterättsnämnden meddelade nyligen förhandsbesked gällande frågan om huruvida en uppskrivning, vid förvärv av lagerfastigheter, hänförlig till skillnaden mellan köpeskillingen och det understigande skattemässiga värdet var skattepliktig. Förvärvet ansågs inkomstskattemässigt utgöra gåva och tillämpningen av kontinuitetsprincipen kunde inte anses innebära att någon annan värdering än den enligt lagervärderingsreglerna skulle ske.