• Regeringen aviserar införande av investeraravdrag

    Det förslag Företagsskattekommittén lämnade i januari angående riskkapitalavdrag har kritiserats för att ej ge tillräckliga incitament till investeringar i mindre företag. Regeringen har med anledning av detta tagit fram ett förslag till investeraravdrag som ska ge en definitiv skattelättnad.