• Justerat förslag om investeraravdrag

    Regeringen lämnade i fredags en lagrådsremiss om förslaget att införa ett investeraravdrag som ska främja investeringar i mindre företag. Vissa ändringar har gjorts sedan tidigare versioner av förslaget.