• Återbetalning av ingående moms

    Kammarrätten i Stockholm har beslutat att det förelåg rätt till återbetalning för ingående moms på tjänster som hänför sig till omsättning i ett annat EU-land trots att tjänsterna betraktades som momsfria i det andra EU-landet. Enligt Kammarrätten är artiklarna i mervärdesskattedirektivet klara och otvetydiga och har därför direkt effekt i Sverige.