• Internprissättning av immateriella tillgångar (OECD)

    Den 12-14 november höll OECD ett offentligt samråd gällande diskussionsutkastet avseende internprissättningsaspekter av immateriella tillgångar. Diskussionsutkastet, som publicerades den 6 juni 2012, är inte ett konsensusdokument och även om utkastet indikerar OECD:s inställning till den reviderade versionen av kapitel VI så kommer utkastet att omarbetas efter de synpunkter och kommentarer som delgivits OECD.

  • Reviderade riktlinjer för internprissättning av immateriella tillgångar

    Den 6 juni publicerade OECD sitt diskussionsutkast till ett reviderat kapitel VI i OECD Transfer Pricing Guidelines rörande internprissättning av immateriella tillgångar. Utkastet innehåller vägledning inom fyra huvudsakliga områden och därtill ett stort antal exempel för att vidare illustrera de principer som föreslås.

  • OECD:s “Scoping Paper” om immateriella tillgångar

    OECD publicerade den 27 januari 2011 ett första förslag inom ramen för ett projekt som har till syfte att öka vägledningen kring internprissättningsfrågor relaterade till immateriella tillgångar. Projektet förväntas leda till en uppdatering av kapitel VI samt i viss mån kapitel VIII i OECD:s riktlinjer för internprissättning.