• Viktiga besked om aktier i fåmansföretag

    Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) har fastställt fyra förhandsbesked om aktier i fåmansföretag. Bl.a. fastställs att den som säljer ett fåmansföretag via ett holdingbolag kan arbeta kvar i verksamheten utan att holdingbolagets ”karenstid” förlängs.

  • Samma eller likartad verksamhet kräver ägarsamband

    Skatterättsnämnden anser att ägarsamband krävs för att ett fåmansföretag ska anses bedriva samma eller likartad verksamhet. Vid en extern försäljning via holdingbolag kan den tidigare ägaren därför arbeta kvar i det sålda bolaget utan att arbetet ”smittar” aktierna i holdingbolaget.