• Nytt ställningstagande om frivillig skattskyldighet för uthyrning av verksamhetslokaler

    Av ett nyligen meddelat ställningstagande framgår att Skatteverket anser att en fastighetsägare blir frivilligt skattskyldig genom att ange utgående moms på en faktura som utfärdas efter den 31 december 2013 och som avser en hyresperiod efter nämnda datum. Detta gäller även om den utgående momsen anges i en förskottsfaktura. Den frivilliga skattskyldigheten inträder dock tidigast fr.o.m. ingången av den hyresperiod som förskottsfakturan avser under förutsättning att hyresgästen tillträder då.