• 2012-09-12 15:03 Ägarledda företag

  Vd beskattas för aktieköp till underpris

  En person som avser att köpa 9 procent av aktierna i det bolag där han är vd, till ett pris som understiger aktiernas marknadsvärde. Skatterättsnämnden har i ett förhandsbesked beslutat att bolagets vd ska tjänstebeskattas för skillnaden mellan det pris som betalas och marknadspriset för aktierna, eftersom underpriset anses ha sin grund i personens arbetsinsats

 • 2012-01-26 10:13 Ägarledda företag

  Verksamhet är kvalificerad tomtrörelse

  Skatterättsnämnden anser i ett förhandsbesked att en verksamhet är kvalificerad tomtrörelse.

 • 2011-05-30 11:53 Företagsbeskattning

  Viktigt att lämna rätt uppgifter för att få förhandsbesked

  HFD ansåg sig inte ha fått tillräckliga uppgifter för att kunna lämna förhandsbesked. Domen får betydelse för hur ansökningar till Skatterättsnämnden bör formuleras, i synnerhet när det gäller förfaranden som skulle kunna ses som skatteflykt. Två justitieråd skriver i ett särskilt yttrande att man i sådana fall bör vara restriktiv med att lämna förhandsbesked.

1