• Tryckerimoms – efterbeskattning genom följdändring anses uppenbart oskälig

    Förvaltningsrätten har i ett nyligen publicerat ”tryckerimomsmål” funnit att Skatteverkets efterbeskattning genom följdändring varit uppenbart oskälig eftersom efterbeskattningen rörde redovisningsperioder för vilka bolaget saknat skyldighet att bevara räkenskapsmaterial. Förvaltningsrätten har därför upphävt Skatteverkets beslut om efterbeskattning. Domen är meddelad efter Högsta förvaltningsdomstolens avgörande i tryckerimomsfrågan men skiljer sig i vissa intressanta avseenden från HFD:s inställning.

  • Högsta förvaltningsdomstolen avgör ”tryckmomsdomarna”

    Högsta förvaltningsdomstolen har avgjort två s.k. ”tryckmomsmål” dvs. mål om efterbeskattning genom följdändring. Enligt domstolen kan följdändring tillämpas och kunder till tryckerier kan få sin ingående moms nedsatt, dvs. bli återbetalningsskyldiga för moms de har fakturerats av tryckerier.