• HFD fastställer förhandsbesked angående cost-sharing

    Högsta förvaltningsdomstolen har fastställt Skatterättsnämndens förhandsbesked angående cost-sharing. Av domen framgår att undantaget från skatteplikt för vissa interna tjänster kan vara tillämpligt även om tjänsterna skulle kunna tillhandahållas av någon annan näringsidkare utanför gruppen som måste debitera moms.