• OECD publicerar utkast till gemensam mall för dokumentation av internprissättning

    OECD publicerade nyligen ett dokument ”Discussion Draft on Transfer Pricing Documentation and CbC Reporting” innehållandes ett förslag till en gemensam mall för dokumentation av internprissättning, s.k. country-by-country reporting.

  • OECD föreslår förändrade dokumentationskrav vid internprissättning

    OECD har publicerat ett ”White Paper” där en översyn av dokumentationskrav för internprissättning görs. I dokumentet föreslås förändringar när det gäller vilken dokumentationsmetod som ska användas. White Paper ska ses som ett direkt led i OECD:s arbete mot Base Erosion and Profit Shifting (BEPS) där just interprissättningsområdet har hög prioritet. OECD diskuterar även, i ett nyligen presenterat memorandum, sin syn på rapportering av finansiell information utifrån en gemensam mall, s.k. country-by-country reporting. De föreslagna förändringarna som OECD:s förslag ovan kan komma att resultera i planeras träda i kraft i september 2014 men kräver redan nu förberedelser bland annat av hur företag rapporterar inkomster samt erlagda skatter.