• Utbetalning av särskilda vinstandelar, s.k. carried interest

    Kammarrätten i Stockholm har nyligen prövat frågan om utbetalning av särskilda vinstandelar, sk carried interest, från en riskkapitalfond kan utgöra skattepliktig inkomst för ett svenskt rådgivningsbolag alternativt om ersättningen under vissa förutsättningar kan anses utgöra lön.

  • Nya skatteregler för delägare i riskkapitalfonder

    I en promemoria från Finansdepartement förelås idag särskilda skatteregler för delägare och investerare i s.k. kapitalföretag som har rätt till särskild vinstandel (s.k. carried interest) från riskkapitalfonder. Beskattning av utdelning och kapitalvinst ska ske dels i inkomstslaget tjänst, dels i inkomstslaget kapital och reglerna föreslås träda i kraft den 1 januari 2013.