• Inget avdrag för byggnader som rivits efter förvärvet

    Skatterättsnämnden meddelade den 28 februari 2011 förhandsbesked (dnr 49-10/D) gällande frågan om värdeminsknings- och utrangeringsavdrag kan medges för byggnader som rivits efter förvärvet pga. att marken skulle användas för uppförande av en idrottsarena.