• Företag som har köpt trycktjänster riskerar återbetalningskrav

    Skatteverket kom den 21 februari 2011 ut med ett pressmeddelande angående den sänkta mervärdesskattesatsen för trycktjänster. Skatteverket uttalar i meddelandet att företag som har köpt trycktjänster kan åläggas att återbetala del av den ingående moms som tidigare har dragits av vid förvärvet.