• Kammarrätten om moms på appar

    Kammarrätten har ansett att svensk moms inte ska tas ut vid ett svenskt bolags försäljning av s.k. appar till privatpersoner i annat EU-land via Apple/iTunes.

  • Befrielse från svensk moms vid försäljning av appar

    Som uppmärksammats i media under hösten riskerar svenska app-tillverkare att belastas med dubbel moms. För att minska risken för dubbelbeskattning har Skatteverket nu publicerat en s.k. tillämpningsinformation som innebär att svensk moms inte ska påföras i vissa fall vid försäljning av appar.

  • Hantering av moms vid försäljning av ”appar”

    Skatteverket har i ett ställningstagande redogjort för momshanteringen vid försäljning av s.k. appar. Avgörande för momshanteringen är enligt Skatteverket hur avtalen mellan de olika parter som deltar i transaktionen är utformade. Den hantering som Skatteverket förespråkar kan i vissa situationer leda till dubbelbeskattning.