• Kammarrätten om moms på appar

  Kammarrätten har ansett att svensk moms inte ska tas ut vid ett svenskt bolags försäljning av s.k. appar till privatpersoner i annat EU-land via Apple/iTunes.

 • Befrielse från svensk moms vid försäljning av appar

  Som uppmärksammats i media under hösten riskerar svenska app-tillverkare att belastas med dubbel moms. För att minska risken för dubbelbeskattning har Skatteverket nu publicerat en s.k. tillämpningsinformation som innebär att svensk moms inte ska påföras i vissa fall vid försäljning av appar.

 • Hantering av moms vid försäljning av ”appar”

  Skatteverket har i ett ställningstagande redogjort för momshanteringen vid försäljning av s.k. appar. Avgörande för momshanteringen är enligt Skatteverket hur avtalen mellan de olika parter som deltar i transaktionen är utformade. Den hantering som Skatteverket förespråkar kan i vissa situationer leda till dubbelbeskattning.

 • Risk för dubbelbeskattning vid försäljning av ”appar”

  Förvaltningsrätten i Umeå bedömer att ett svenskt bolag som konstruerar och säljer elektroniska spel, s.k. applikationer eller ”appar”, för t.ex. iPhone har sålt dessa direkt till slutkunden snarare än att försäljning skett till ett utländskt bolag som därefter vidaresålt apparna till slutkunden. Domen innebär att det svenska bolaget är skattskyldigt för moms på försäljningen (dom den 4 november 2010 i mål.nr 1429-10, 1914-10 och 1915-10).