• Hänt i veckan

  Det har varit en händelserik vecka på skattefronten, där EY bl.a. har uppmärksammat följande

 • US tax reform joint bill released

  On Friday, 15 December 2017, the Tax Cuts and Jobs Act was released out of conference and is now in the process of being voted on in the US House of Representatives and US Senate. It is anticipated that this will be the final version of the US tax reform bill. Once President Trump signs it into law, potentially before the holiday break, it will bring with it the most comprehensive overhaul of the US tax system in over 30 years.

 • Förslag om stärkt skydd för arbetskraftsinvandrare

  Den 12 december presenterades betänkandet Stärkt ställning för arbetskraftsinvandrare på arbetsmarknaden (SOU 2016:91). Förslaget innebär bland annat att arbetsgivare som uppsåtligen inte har levt upp till de krav som ställs när det gäller lön och övriga anställningsvillkor kan dömas till fängelse eller böter. Syftet med förslaget är att förbättra skyddet för arbetskraftsinvandrare på den svenska arbetsmarknaden samt att tillgodose de behov som finns av att rekrytera kompetens utomlands. I betänkandet föreslås också en möjlighet för arbetsgivare att rätta till eventuella brister i anställningsvillkoren i fall som enligt dagens regler leder till återkallelse av tillstånd.

 • Statslåneräntan per den 30 nov 2016

  Riksgäldskontoret fastställde igår statslåneräntan per den 30 november 2016 till 0,27 procent.

 • Vinsttak 7 procent plus SLR

  Välfärdsutredningen har i dag presenterat diverse förslag. Nedan sammanfattas det viktigaste i utredningens betänkande.

 • Skatteverket: Skattepolicy som hållbarhetsfråga

  Skatteverket har på uppdrag av regeringen överlämnat en rapport om hur arbetet med att uppmuntra företag att hantera skattepolicy som en hållbarhetsfråga kan stärkas. Ett antal åtgärder föreslås.

 • Annonseringskravet för arbetstillstånd

  Sveriges konkurrenskraft på marknaden: Frågan om kompetensförsörjning i Sverige är mer aktuell än någonsin. Ett väl fungerande regelverk för anställda tredjelandsmedborgare är avgörande för Sveriges konkurrenskraft. EU-kommissionen har bland annat meddelat att annonseringskravet vid ansökningar om arbetstillstånd är onödigt strikt och i princip feltolkat av Migrationsverket.

 • Budgetpropositionen 2017 – immigration

  I regeringens budgetproposition inför det kommande året ligger fortsatt fokus på asylsökningsprocessen. Integrationen av asylsökande och utbildning av personal i asylärenden prioriteras fortsatt i Migrationsverkets verksamhet framöver framför arbetstillståndsansökningar. Myndigheten verkar i en föränderlig omvärld och har svårt att prognostisera inströmning av ansökningar för kommande år.

 • Three important tax developments for boards

  EY har tagit fram en kort översikt av tre skattespörsmål som är i dagens blickfång.

 • Ett antal skatteförslag har lagrådsremitterats

  Regeringen har tidigare i år presenterat ett antal skatteförslag inför budgetpropositionen för 2017, vilken i normal ordning läggs fram i september. Nu har dessa förslag överlämnats till Lagrådet för yttrande därifrån inför den fortsatta processen. Förslagen är i samtliga fall tänkta att träda i kraft den 1 januari 2017.