• Förslag om rapporteringsplikt för gränsöverskridande skattearrangemang

  Regeringen föreslår att gränsöverskridande skattedrivna arrangemang i vissa fall måste rapporteras till Skatteverket inom 30 dagar. Inte bara skatterådgivare utan även till exempel banker och till och med skattebetalaren själv – även privatpersoner – kan omfattas av rapporteringsplikten. Den som inte rapporterar i tid kan drabbas av straffavgifter på över 300 000 kr. I förhållande till tidigare förslag finns vissa förtydliganden, men flera viktiga punkter är alltjämt oklara.

 • New proposal intending to extend EU free movement rights to British citizens post Brexit announced

  On 1st October 2019, the Swedish Ministry of Justice announced a new proposal protecting British citizens’ residence rights in Sweden should the UK crash out of the EU without a deal at the end of the month. The proposals include extending the EU principal of free movement for British citizens residing in Sweden prior to Brexit (currently 31st October) by creating new special permits (dubbed Brexit permits) effectively guaranteeing residence rights post Brexit and beyond the one-year grace period introduced by the government earlier this year.

 • Extended work permit granted despite non-compliance with Annual Leave Act

  The Migration Court of Appeal in Sweden recently ruled that a work permit holder should be granted a permanent residence permit after four years of working in Sweden despite it not being shown that the individual had received vacation benefits aligned with the Swedish Annual Leave Act or the employment agreement.

 • New regulations proposed for residence permits for research and higher studies

  With the aim to implement the EU student and research directive 2016/801, the Swedish government will hand over a proposition to the parliament, proposing new regulations on residence permits for research and higher studies. The purpose of the proposed changes is to encourage more students, researchers and highly skilled individuals to come to Sweden, as well as make it easier for those who have studied in Sweden to stay here and work.

 • Skattenyheter i budgeten för 2020

  Under några veckors tid har regeringen på löpande band producerat pressmeddelanden med försmak på innehållet i budgetpropositionen för nästa år – nu har den äntligen publicerats och en sammanfattning är på sin plats.

 • Verksamhetskravet vid beskattning av stiftelser, ideella föreningar och trossamfund

  Skatterättsnämnden har lämnat ett förhandsbesked om beskattning av en fastighetsavyttring som ett registrerat trossamfund avser att genomföra. Avgörande var att inkomstanvändningen ska beaktas för fastställande av om trossamfundet uppfyller verksamhetskravet. Förhandsbeskedet har inte överklagats.

 • Social security agreement between Sweden and Japan

  Sweden and Japan have agreed on entering into a social security agreement to coordinate the social security coverage for individuals working or living in both Sweden and Japan. The agreement will enhance the safety for employees and their family members moving between the two countries. It will also facilitate for Swedish companies doing business with Japan.

 • New guidelines on permanent residence periods

  The Migration Agency has recently published a new legal position paper that gives the Agency new internal guidelines on calculating the total work permit period for individuals eligible for permanent residence. This might affect employees who are reaching their four-year work permit limit and therefore coming up for permanent residence.

 • Social security implications due to Brexit

  Despite months of negotiations and discussions regarding Brexit, the impact it will have in various aspects remains unclear. The date for withdrawal has been postponed until May 22 subject to a withdrawal agreement being approved, otherwise the deadline is April 12. If the UK will leave the EU with or without an agreement is not yet decided but in case of a hard Brexit and from a social security perspective, the Swedish government has released a legislative proposal intended to make the transition as smooth as possible.

 • Practical measures for UK citizens in Sweden in case of a no-deal Brexit

  In mid-January the Ministry of Justice in Sweden released a proposal outlining a number of measures to be introduced to help alleviate some of the consequences of a no-deal Brexit for UK citizens and their family members. The proposal includes an exemption from the need to obtain a work and residence permit.