• Var är vi nu i fråga om krisåtgärder och stöd?

  Restriktioner hade släppts och de krisåtgärder som funnits på plats till stöd för de företag och människor som påverkats av pandemin hade trappats ner. Men med en ny virusvariant har pandemin tagit ett omtag, och regeringen har tvingats införa nya restriktioner och i förlängningen även återinföra vissa stöd. Så var är vi nu?

 • The social security agreement between Sweden and Japan

  On 27 October 2021, the Swedish Parliament voted yes to the Government’s proposal to approve the agreement on social security between Sweden and Japan signed on 11 April 2019, as well as the Government’s proposal that the agreement should be incorporated into Swedish law through a special law that will take effect on a date to be set by the Government.

 • Socialförsäkringsavtalet mellan Sverige och Japan

  Riksdagen har genom beslut den 27 oktober 2021 sagt ja till regeringens förslag att godkänna avtalet om social trygghet mellan Sverige och Japan som undertecknades den 11 april 2019, samt regeringens förslag att avtalet ska införlivas i svensk rätt genom en särskild lag som ska börja gälla den dag som regeringen bestämmer.

 • Budgetpropositionen för 2022

  Hösten är här, och så även den så kallade höstbudgeten. Magdalena Andersson presenterade i morse sitt budgetförslag för 2022 med fyra fokusområden; klimatomställningen ska gå snabbare, fler ska komma i arbete, välfärden ska stärkas och Sverige ska vara ett tryggt land för alla. Vad innebär detta att vi kan förvänta oss på skatteområdet framöver?

 • Nya regler som träder i kraft i sommar

  I sommar börjar en rad nya lagar och förordningar gälla rörande både skatter och coronarelaterade stöd. Det handlar bland annat om ändring i beräkningen av bilförmånsvärdena, flera nya bestämmelser om lägre arbetsgivaravgifter, ändrade momsregler vid e-handel mellan företag och konsumenter samt förlängt hyresstöd. Dessutom kommer beslut om korttidsstöd snart att bli offentliga till skillnad från vad som varit fallet tidigare.

 • The social security agreement between Sweden and Japan

  A social security agreement between Sweden and Japan was signed on 11 April 2019. On 27 May 2021, the Swedish Government announced that they will now submit a legislative bill to the Swedish parliament, proposing to approve the agreement.

 • Socialförsäkringsavtalet mellan Sverige och Japan

  Ett socialförsäkringsavtal mellan Sverige och Japan skrevs under den 11 april 2019. I ett pressmeddelande den 27 maj 2021 har regeringen meddelat att de nu ska överlämna en proposition till riksdagen med förslag om att godkänna avtalet.

 • Rapporteringsskyldighet för digitala plattformar (DAC7)

  I slutet av mars antog EU-rådet nya regler för att förbättra det administrativa samarbetet i fråga om beskattning och för att möta de utmaningar som den ständigt ökande digitaliseringen av ekonomin medför. De nya reglerna innebär att digitala plattformsoperatörer måste rapportera inkomster som säljare på deras plattformar genererar från och med den 1 januari 2023.

 • Detaljer kring utvidgningen av betalningsanstånden (uppdaterad 210204)

  En av de första åtgärderna som vidtogs när pandemin lamslog företagen i våras var att regeringen införde en möjlighet till anstånd med tre månaders inbetalning av moms, arbetsgivaravgifter och avdragen skatt på anställdas löner i upp till ett år. De senaste veckorna har det i omgångar annonserats att dessa regler ska utökas på flera sätt, och nu har detaljerna kring detta kommit i en promemoria från Finansdepartementet.

 • Sista chansen för stiftelser att gå över till förmånligare skattestatus

  Fram till årsskiftet finns en särskild möjlighet för vissa stiftelser att retroaktivt och utan uttagsbeskattning få en förmånligare beskattning från och med 2014. Detta gäller vissa stiftelser som bedriver allmännyttig verksamhet inom t.ex. kultur, idrott eller religiös verksamhet. Det är därmed hög tid att se över stiftelsens skattestatus.