• New rules on short-time work

  Yesterday, the Swedish government presented a new proposal for rules on short-time work with financial support from the state. The proposal allows for the employer’s salary costs to be reduced by half, while the employee receives more than 90 percent of his or her salary. The new regulations will enter into force on 7 April, but will have retroactive effect from 16 March.

 • Nya regler om korttidsarbete

  Regeringen presenterade igår ett nytt förslag på regler om korttidsarbete med statligt stöd, som innebär att arbetsgivarens lönekostnader kan minska med hälften samtidigt som den anställde får ut mer än 90 procent av lönen. Bestämmelserna kommer att träda i kraft den 7 april, men kommer kunna tillämpas redan från den 16 mars.

 • Cashflow support through postponed tax payments due to corona pandemic

  The Swedish government has presented further measures to mitigate the economic effects of Covid-19. One of the proposals is cashflow support for all businesses through the possibility of postponing payment of VAT, social security contributions and tax withheld from employee salaries. These new regulations are proposed to have retroactive effect from 1 January 2020, meaning that taxes already paid can be reclaimed.

 • Likviditetshjälp via skatten i pandemitider (uppdaterad 200326)

  Regeringen har nu presenterat ytterligare åtgärder för att dämpa de ekonomiska effekterna av Covid-19. Ett av förslagen är likviditetshjälp för hela företagssektorn i form av anstånd med inbetalning av moms, arbetsgivaravgifter och preliminärskatt på anställdas löner. Reglerna föreslås dessutom göras retroaktiva från årsskiftet, vilket innebär att redan inbetald skatt kommer kunna begäras tillbaka.

 • Positivt om transaktionsutgifter vid köp av underskottsföretag

  Underskottsföretag som får nya ägare riskerar att förlora skattemässiga underskott på grund av den så kallade beloppsspärren. Nu går dock Högsta förvaltningsdomstolen emot både Skatteverket och underinstanserna i frågan om hur beloppsspärren ska beräknas, och slår fast att transaktionsutgifter får räknas med som en del av köparens anskaffningsutgift för aktierna.

 • New governmental review into work permit regulation in Sweden

  The Swedish government made a formal decision on 6 February 2020 to review the current work permit regulation in Sweden and the potential for reform. The governing political parties have had joint discussions on what issues to address and have listed ten items as follows:

 • What does the UK’s departure from the European Union mean for citizens’ rights, travel and social security in Sweden?

  More than three years after the UK voted to leave the European Union, the UK finally withdrew from the EU on the 31 of January 2020, ending its 47-year membership. From the 1 February, an 11-month transition period came into effect, resulting in largely minimal changes to the previous status quo through to the end of 2020. With only 11 months to negotiate a future relationship between the EU and UK, where does that leave UK citizens in Sweden? How does the UK’s departure from the EU affect their citizens’ rights, travel and social security?

 • Förhandsbesked om kvalificerade personaloptioner

  I ett nyligen meddelat förhandsbesked har Skatterättsnämnden gått emot Skatteverkets ställningstagande och bedömt att teckningsoptioner kan omfattas av de relativt nya särskilda bestämmelserna om skattelättnader för personaloptioner. Nu är frågan om tolkningen står sig i högre instans.

 • Ingen lönebeskattning av differentierad utdelning vid exit

  Högsta förvaltningsdomstolen har nyligen fastställt att differentierad utdelning, innan en delägare i ett fåmansföretag avvecklar sitt ägande, inte ska omklassificeras till lön skattemässigt. Detta motiverades med att skillnaden i utdelning inte har en direkt koppling till skillnader i delägarnas arbetsinsatser.

 • Särskild fastighetstaxering 2020

  Under år 2020 är det särskild fastighetstaxering för småhus, hyreshus, ägarlägenheter, industrifastigheter, täktmarker, elproduktionsenheter och specialenheter. Fastighetsdeklarationen skickas ut i februari och ska vara inlämnad senast den 2 mars 2020. Skatteverkets e-tjänst öppnar redan i januari.