• Transfer Pricing Firm of the Year!

  För sjätte gången har tidskriften International Tax Review utsett EY till ”Swedish Transfer Pricing Firm of the Year”. Utmärkelsen, som normalt delas ut vid en årlig galamiddag i London, offentliggjordes igår på International Tax Reviews hemsida. Till grund för utmärkelsen ligger bland annat rådgivningens innovation och komplexitet.

 • Ställningstagande visar betydelsen av noggranna val vid hantering av ränteavdrag

  Får man ”spara” ej utnyttjat ränteavdrag till nästa år, när ett annat koncernföretag har använt sig av den så kallade förenklingsregeln? Frågan besvarades nyligen av Skatteverket i ett ställningstagande.

 • Värdering av förvärvade kreditförsämrade fordringsportföljer

  Skatterättsnämnden har meddelat ett förhandsbesked i frågan om till vilket värde förvärvade kreditförsämrade fordringsportföljer får tas upp vid beskattningen. Skatterättsnämnden har funnit att ett upplupet anskaffningsvärde utgör ett anskaffningsvärde vid tillämpning av lägsta värdets princip och att redovisningen därmed kan följas vid beskattningen.

 • Tillväxtverket uttalar sig om korttidsarbete, utdelningar och semester

  Det har varit många turer sedan det första förslaget på nya regler om statligt stöd för korttidsarbete presenterades i mitten på mars, och några månader senare är det fortfarande mycket som är oklart. Frågan om att lämna utdelning till ägarna samtidigt som man tar emot stöd från staten har varit en het potatis genom hela lagstiftningsprocessen, och igår uttalade sig Tillväxtverket om saken. Myndigheten har också gjort en helomvändning vad gäller hur man vid beräkningarna ska se på anställdas semester.

 • Nytt ställningstagande om ersättning för finansiella garantier och borgensåtaganden

  Den 17 april publicerade Skatteverket ett nytt ställningstagande gällande armlängdsmässig ersättning för finansiella garantier och borgensåtaganden. Skatteverket anser att ledning ska hämtas från det nya Kapitel X om finansiella transaktioner i OECD:s riktlinjer för internprissättning, vid avgörande om ett borgensåtagande eller andra finansiella garantier som lämnats till stöd för låntagare inom en intressegemenskap har ersatts på ett armlängdsmässigt sätt.

 • EU föreslår att rapportering av skattearrangemang skjuts upp

  Under fredagen den 8 maj publicerade EU-kommissionen ett förslag på tilläggsdirektiv till direktivet om informationsutbyte mellan skattemyndigheterna i EU (kort benämnt DAC), med anledning av pågående coronapandemi.

 • Utökade regler för ersättning och sjukfrånvaro under pandemin

  Flera av de stödåtgärder som regeringen sedan tidigare har infört för att lindra virusutbrottets konsekvenser för arbetstagare och företag förstärks och förlängs nu ytterligare.

 • Ingen beskattning för parkering och gåvor till anställda

  De åtgärder som regeringen vidtagit i ljuset av Covid-19 har varit många och omfattande. Nu har ytterligare två förslag – om än två mindre sådana – lagts fram. I ett pressmeddelande meddelar regeringen att man avser att tillfälligt slopa förmånsbeskattningen vid fri parkering på arbetsplatsen, samt vid gåvor till anställda på upp till 1000 kr per person.

 • Förslag på ny lag om källskatt på utdelning

  Finansdepartementet remitterade den 29 april 2020 en promemoria med förslag på nya regler för källskatt på utdelningar.

 • Omvänd moms vid försäljning av mobiler m.m.

  Finansdepartementet föreslår att Sverige ska införa omvänd beskattning för lokal försäljning i Sverige mellan beskattningsbara personer rörande mobiltelefoner, integrerade kretsanordningar, telekommunikationstjänster, spelkonsoler, pekdatorer och bärbara datorer.