• Koncernbidragsspärrade underskott och avdrag för negativt räntenetto

  Enligt de nya ränteavdragsbegränsningarna får ett ej avdragsgillt negativt räntenetto inte kvittas mot underskottsavdrag som är koncernbidragsspärrat, vilket leder till att bolag i vissa fall måste betala skatt trots att de har underskott som inte utnyttjats. Detta har kritiserats hårt och nu har Finansdepartementet presenterat ett förslag på ändrad lagstiftning som ska innebära att företag med underskottsavdrag som får användas mot egenupparbetade inkomster inte behöver betala skatt även om de har räntekostnader som inte är avdragsgilla.

 • Additional measures for small and medium-sized companies (updated 200327)

  The Swedish government has already presented a number of emergency measures to mitigate the economic effects of Covid-19. We have seen proposals for new rules on postponement of tax payments, the possibility to partially and temporarily lay off staff, and sick leave costs relief, among other things. The government is now taking things one step further and offers additional relief – mainly for small and medium-sized companies – in the form of temporarily reduced social security contributions, repayment of last year’s preliminary tax and a broadening of the previously proposed rules on postponement of tax payments.

 • Ytterligare krispaket för små och medelstora företag (uppdaterad 200327)

  Regeringen har redan presenterat en rad akuta åtgärder för att lindra de ekonomiska effekterna av Covid-19. Hittills har det handlat om bland annat nya regler för anstånd med inbetalning av skatt, möjlighet till korttidspermittering av anställda och statligt ansvar för hela sjuklönen. Nu har ytterligare ett krispaket lagts fram – riktat främst mot små och medelstora företag – med förslag på tillfälligt sänkta sociala avgifter, återbetalning av förra årets preliminärskatt och viss utökning av de redan föreslagna anståndsreglerna.

 • Social security coverage for commuters in the Öresund region during Covid-19

  Due to the current corona pandemic, The Swedish Social Insurance Agency has with its Danish counterpart, Udbetaling Denmark, agreed on exemptions with regards to commuters’ social security coverage during Covid-19.

 • How the global pandemic has disrupted the movement of people and the impact on work permits in Sweden

  As the coronavirus continues to spread across the world, it’s disruptiveness will leave a lasting effect on the global economy, not seen since the Second World War. Yet despite this new common “enemy”, countries have pursued divergent strategies when it comes to tackling the pandemic. However, the one thing these strategies do have in common are the restrictions imposed on the movement of people through border closures and travel bans by the affected countries.

 • Fastighetsskatten påverkar likviditeten – betalar du rätt fastighetsskatt?

  Den globala pandemin innebär att det nu är viktigare än någonsin att man som fastighetsägare arbetar aktivt med taxeringsvärdena för sina fastigheter. Om man ser över sina möjligheter att få taxeringsvärdena nedsatta kan man nämligen också sänka den fastighetsskatt som hyresgästerna ska betala.

 • Socialförsäkringstillhörighet för Öresundspendlare under Covid-19

  Med anledning av rådande situation har Försäkringskassan och Udbetaling Danmark kommit överens om att socialförsäkringstillhörigheten för de som normalt är gränspendlare inte ska påverkas av restriktionerna som Covid-19 medför.

 • Uppdrag att förbereda en ny socialförsäkringsförmån

  Regeringen har tidigare i mars meddelat att Pensionsmyndigheten har fått i uppdrag att förbereda och planera införandet av en ny socialförsäkringsförmån. Den nya förmånen ska införas i form av ett tillägg till den inkomstgrundande ålderspensionen. Syftet är att stärka pensionsinkomsten för personer som har arbetat ett helt arbetsliv med låg lön och som har en inkomstgrundande allmän ålderspension på mellan 9 000–17 000 kronor per månad.

 • Få debiterad preliminärskatt sänkt eller återbetald

  Tidigare i veckan har regeringen meddelat att det inom kort ska införas utökade möjligheter att ansöka om anstånd med betalning av moms, arbetsgivaravgifter och avdragen skatt på anställdas löner med anledning av det världsomspännande coronautbrottet. Enligt ordinarie regler är det dock möjligt att få den debiterade preliminärskatten sänkt och i vissa fall återbetald om företagets resultat – oavsett orsak – inte förväntas bli så högt som tidigare beräknat.

 • Ersättningar och sjukfrånvaro under coronavår (uppdaterad 200331)

  Med anledning av rådande pandemi har regeringen presenterat flera åtgärder för att underlätta för arbetsgivare och arbetstagare. Åtgärderna har till syfte att minska smittspridningen i samhället samt mildra de ekonomiska konsekvenserna för företagen. Av Socialdepartementets promemoria som presenterades den 30 mars framgår att staten tillfälligt ska ta över samtliga kostnader för sjuklön som arbetsgivaren normalt bekostar under de två första veckorna av en anställds sjukfrånvaro.