• Uppdrag att förbereda en ny socialförsäkringsförmån

  Regeringen har tidigare i mars meddelat att Pensionsmyndigheten har fått i uppdrag att förbereda och planera införandet av en ny socialförsäkringsförmån. Den nya förmånen ska införas i form av ett tillägg till den inkomstgrundande ålderspensionen. Syftet är att stärka pensionsinkomsten för personer som har arbetat ett helt arbetsliv med låg lön och som har en inkomstgrundande allmän ålderspension på mellan 9 000–17 000 kronor per månad.

 • Få debiterad preliminärskatt sänkt eller återbetald

  Tidigare i veckan har regeringen meddelat att det inom kort ska införas utökade möjligheter att ansöka om anstånd med betalning av moms, arbetsgivaravgifter och avdragen skatt på anställdas löner med anledning av det världsomspännande coronautbrottet. Enligt ordinarie regler är det dock möjligt att få den debiterade preliminärskatten sänkt och i vissa fall återbetald om företagets resultat – oavsett orsak – inte förväntas bli så högt som tidigare beräknat.

 • Ersättningar och sjukfrånvaro under coronavår (uppdaterad 200331)

  Med anledning av rådande pandemi har regeringen presenterat flera åtgärder för att underlätta för arbetsgivare och arbetstagare. Åtgärderna har till syfte att minska smittspridningen i samhället samt mildra de ekonomiska konsekvenserna för företagen. Av Socialdepartementets promemoria som presenterades den 30 mars framgår att staten tillfälligt ska ta över samtliga kostnader för sjuklön som arbetsgivaren normalt bekostar under de två första veckorna av en anställds sjukfrånvaro.

 • New rules on short-time work

  Yesterday, the Swedish government presented a new proposal for rules on short-time work with financial support from the state. The proposal allows for the employer’s salary costs to be reduced by half, while the employee receives more than 90 percent of his or her salary. The new regulations will enter into force on 7 April, but will have retroactive effect from 16 March.

 • Nya regler om korttidsarbete

  Regeringen presenterade igår ett nytt förslag på regler om korttidsarbete med statligt stöd, som innebär att arbetsgivarens lönekostnader kan minska med hälften samtidigt som den anställde får ut mer än 90 procent av lönen. Bestämmelserna kommer att träda i kraft den 7 april, men kommer kunna tillämpas redan från den 16 mars.

 • Cashflow support through postponed tax payments due to corona pandemic

  The Swedish government has presented further measures to mitigate the economic effects of Covid-19. One of the proposals is cashflow support for all businesses through the possibility of postponing payment of VAT, social security contributions and tax withheld from employee salaries. These new regulations are proposed to have retroactive effect from 1 January 2020, meaning that taxes already paid can be reclaimed.

 • Likviditetshjälp via skatten i pandemitider (uppdaterad 200326)

  Regeringen har nu presenterat ytterligare åtgärder för att dämpa de ekonomiska effekterna av Covid-19. Ett av förslagen är likviditetshjälp för hela företagssektorn i form av anstånd med inbetalning av moms, arbetsgivaravgifter och preliminärskatt på anställdas löner. Reglerna föreslås dessutom göras retroaktiva från årsskiftet, vilket innebär att redan inbetald skatt kommer kunna begäras tillbaka.

 • Positivt om transaktionsutgifter vid köp av underskottsföretag

  Underskottsföretag som får nya ägare riskerar att förlora skattemässiga underskott på grund av den så kallade beloppsspärren. Nu går dock Högsta förvaltningsdomstolen emot både Skatteverket och underinstanserna i frågan om hur beloppsspärren ska beräknas, och slår fast att transaktionsutgifter får räknas med som en del av köparens anskaffningsutgift för aktierna.

 • New governmental review into work permit regulation in Sweden

  The Swedish government made a formal decision on 6 February 2020 to review the current work permit regulation in Sweden and the potential for reform. The governing political parties have had joint discussions on what issues to address and have listed ten items as follows:

 • What does the UK’s departure from the European Union mean for citizens’ rights, travel and social security in Sweden?

  More than three years after the UK voted to leave the European Union, the UK finally withdrew from the EU on the 31 of January 2020, ending its 47-year membership. From the 1 February, an 11-month transition period came into effect, resulting in largely minimal changes to the previous status quo through to the end of 2020. With only 11 months to negotiate a future relationship between the EU and UK, where does that leave UK citizens in Sweden? How does the UK’s departure from the EU affect their citizens’ rights, travel and social security?