• EU-dom om momshanteringen vid tjänster mellan etableringar i filialstruktur

  Denna vecka kom domen från EU-domstolen i målet Danske Bank, som har sitt ursprung i ett svenskt förhandsbesked. Målet behandlar momshanteringen av gränsöverskridande tjänster inom ett företag där huvudkontoret som tillhandahåller tjänsten ingår i en momsgrupp med andra lokala företag i ett EU-land, och den filial som tar emot tjänsterna finns i ett annat EU-land.

 • Flera stödåtgärder förstärks och förlängs

  Några av de coronarelaterade nyheter vi hört om den senaste tiden rör bestämmelserna kring anstånd med skatteinbetalningar, de tillfälliga karens- och sjuklönereglerna och den slopade beskattningen vid gratis parkering och mindre gåvor till anställda. Dessutom är omställningsstödet för juni-juli 2020 åter på tapeten, och det kan också bli tal om ett så kallat nedstängningsstöd som i så fall också inkluderar lönekostnader.

 • How to optimize tax savings from fixed asset investments

  A combination of new incentives and complex rules means that enhancing cash flow through the proper treatment of fixed asset expenditure is a key priority in 2021. If identified correctly, 30-35% of the cost of typical capital projects is eligible for accelerated tax relief.

 • Åter möjligt att ansöka om omställnings- och omsättningsstöd

  Sedan några dagar tillbaka går det återigen att ansöka dels om omställningsstöd och dels om omsättningsstöd för enskilda näringsidkare – nu för perioden augusti 2020-februari 2021. Utöver detta har man också aviserat två månaders ytterligare förlängning av de båda stöden, samt att ett motsvarande stöd för handelsbolag och kommanditbolag kommer införas för perioden mars 2020-april 2021.

 • Tillfällig skattereduktion för investeringar i inventarier

  I budgetpropositionen för 2021 aviserade regeringen att man planerar att införa en tillfällig skattereduktion för investeringar i inventarier, och detaljerna har senare publicerats i en promemoria från Finansdepartementet. Företag som införskaffar maskiner och andra inventarier under 2021 kommer få avräkna 3,9 procent av anskaffningsvärdet på inventarierna mot sin beräknade skatt. I den här artikeln redogör vi för huvuddragen i förslaget.

 • New work permit regulation proposed

  On February 2, the Swedish Minister for Justice and Migration – Morgan Johansson – received the initial report on the proposal for a reformed work permit regulation from the commission of inquiry led by Anita Linder. The report included proposals on a new type of talent visa for highly skilled labor, updated income thresholds in order to support dependent family members, and the removal of time limited temporary work permits, amongst others.

 • EU-domstolen underkänner svensk ränteavdragsbegränsning

  EU-domstolen har nu meddelat sitt förhandsavgörande rörande undantaget från tioprocentsregeln i de svenska ränteavdragsbegränsningarna. Slutsatsen blev att den dåvarande lagstiftningen, som alltså innebar att avdrag för ränta inte skulle medges om det huvudsakliga skälet för skuldförhållandets uppkomst varit att intressegemenskapen skulle få en väsentlig skatteförmån, strider mot EU:s etableringsfrihet.

 • Dyrare med förmånsbil framöver

  Det ska bli dyrare att köra förmånsbil, enligt ett förslag från regeringen som just nu är ute på remiss. Som det ser ut idag är förmånsvärdena ofta lägre än vad kostnaderna skulle vara för att själv äga bilen, och det är alltså detta man vill komma ifrån genom att justera reglerna för förmånsberäkningen. Planen är att ändringen ska gälla bilar som tagits i trafik för första gången 1 juli 2021 eller senare.

 • Särskild fastighetstaxering 2021

  Under 2021 är det dags för särskild fastighetstaxering för fastighetstyperna lantbruk, hyreshus, ägarlägenhet, industri, täktmark, elproduktionsenhet och specialenhet. Småhus genomgår under 2021 en allmän fastighetstaxering, varför de inte omfattas av den särskilda fastighetstaxeringen. Fastighetsdeklarationen skickas ut i februari och ska vara inlämnad senast den 8 mars 2021. Skatteverkets e-tjänst öppnar redan i slutet av januari.

 • Brexit och den fortsatta tillämpningen av socialförsäkringsreglerna i utträdesavtalet

  Storbritannien och Nordirland lämnade EU den 1 februari 2020, men enligt reglerna i utträdesavtalet har rättigheterna kring socialförsäkring enligt gällande EU-regler varit oförändrade för brittiska medborgare under en övergångsperiod som upphör den 31 december 2020. Denna dag närmar sig med stormsteg, och många har undrat vad som kommer att hända därefter. Vi kan nu meddela att Försäkringskassan äntligen gjort några förtydliganden i detta avseende.