• Arbetslöshetsersättning i coronas spår

  Med anledning av rådande virusutbrott har den ekonomiska utvecklingen fått allvarliga konsekvenser såväl i Sverige som i omvärlden, och regeringen bedömer att världsekonomin liksom den svenska går in i en lågkonjunktur med en negativ BNP-tillväxt 2020. Ytterligare åtgärder har därmed föreslagits för att mildra virusutbrottets konsekvenser för jobb och ekonomi i Sverige. En del i detta är en tillfälligt förstärkt arbetslöshetsförsäkring.

 • Klarar koncernen verkligen gränsen på 5 miljoner kronor i ränteavdrag?

  Den nya generella begränsningen av ränteavdrag för företag har en förenklingsregel som många företag och koncerner kan dra nytta av. Man behöver dock vara uppmärksam så att man har räknat med alla räntor när man bedömt om förenklingsregeln verkligen är bäst för koncernen, och vilka effekter den kan få.

 • Inget företrädaransvar efter betalningsanstånd på grund av Covid-19

  En del av regeringens krispaket för att mildra de ekonomiska konsekvenserna av virusutbrottet omfattar nya regler om anstånd med inbetalning av moms, arbetsgivaravgifter och preliminärskatt på lön. Skatteverket har nu i ett ställningstagande meddelat att man inte kommer använda företrädaransvar som en borgenärsåtgärd för sådana obetalda belopp som omfattats av anstånd enligt de nya reglerna – oavsett om anståndet ansökts och beviljats före eller efter skattens ursprungliga förfallodag.

 • Koncernbidragsspärrade underskott och avdrag för negativt räntenetto

  Enligt de nya ränteavdragsbegränsningarna får ett ej avdragsgillt negativt räntenetto inte kvittas mot underskottsavdrag som är koncernbidragsspärrat, vilket leder till att bolag i vissa fall måste betala skatt trots att de har underskott som inte utnyttjats. Detta har kritiserats hårt och nu har Finansdepartementet presenterat ett förslag på ändrad lagstiftning som ska innebära att företag med underskottsavdrag som får användas mot egenupparbetade inkomster inte behöver betala skatt även om de har räntekostnader som inte är avdragsgilla.

 • Additional measures for small and medium-sized companies (updated 200327)

  The Swedish government has already presented a number of emergency measures to mitigate the economic effects of Covid-19. We have seen proposals for new rules on postponement of tax payments, the possibility to partially and temporarily lay off staff, and sick leave costs relief, among other things. The government is now taking things one step further and offers additional relief – mainly for small and medium-sized companies – in the form of temporarily reduced social security contributions, repayment of last year’s preliminary tax and a broadening of the previously proposed rules on postponement of tax payments.

 • Ytterligare krispaket för små och medelstora företag (uppdaterad 200327)

  Regeringen har redan presenterat en rad akuta åtgärder för att lindra de ekonomiska effekterna av Covid-19. Hittills har det handlat om bland annat nya regler för anstånd med inbetalning av skatt, möjlighet till korttidspermittering av anställda och statligt ansvar för hela sjuklönen. Nu har ytterligare ett krispaket lagts fram – riktat främst mot små och medelstora företag – med förslag på tillfälligt sänkta sociala avgifter, återbetalning av förra årets preliminärskatt och viss utökning av de redan föreslagna anståndsreglerna.

 • Social security coverage for commuters in the Öresund region during Covid-19

  Due to the current corona pandemic, The Swedish Social Insurance Agency has with its Danish counterpart, Udbetaling Denmark, agreed on exemptions with regards to commuters’ social security coverage during Covid-19.

 • How the global pandemic has disrupted the movement of people and the impact on work permits in Sweden

  As the coronavirus continues to spread across the world, it’s disruptiveness will leave a lasting effect on the global economy, not seen since the Second World War. Yet despite this new common “enemy”, countries have pursued divergent strategies when it comes to tackling the pandemic. However, the one thing these strategies do have in common are the restrictions imposed on the movement of people through border closures and travel bans by the affected countries.

 • Fastighetsskatten påverkar likviditeten – betalar du rätt fastighetsskatt?

  Den globala pandemin innebär att det nu är viktigare än någonsin att man som fastighetsägare arbetar aktivt med taxeringsvärdena för sina fastigheter. Om man ser över sina möjligheter att få taxeringsvärdena nedsatta kan man nämligen också sänka den fastighetsskatt som hyresgästerna ska betala.

 • Socialförsäkringstillhörighet för Öresundspendlare under Covid-19

  Med anledning av rådande situation har Försäkringskassan och Udbetaling Danmark kommit överens om att socialförsäkringstillhörigheten för de som normalt är gränspendlare inte ska påverkas av restriktionerna som Covid-19 medför.