• Sverige har skjutit upp rapporteringstidpunkterna för rapportering under Lag om rapporteringspliktiga arrangemang (DAC 6 / MDR)

  Regeringen har nu bekräftat att rapporteringstidpunkterna för rapportering av gränsöverskridande skattearrangemang skjuts upp tills efter årsskiftet.

 • Sverige skjuter upp rapporteringstidpunkterna för rapportering under Lag om rapporteringspliktiga arrangemang (DAC 6 / MDR)

  Under onsdagen publicerade Finansdepartementet ett pressmeddelande där regeringen tillkännagav sin avsikt att införa det under onsdagen offentliggjorda ändringsdirektivet till EU:s informationsutbytesdirektiv (DAC) som Europeiska rådet antagit och som innebär möjlighet för medlemsstaterna att skjuta upp rapporteringstidpunkterna för rapporteringspliktiga skattearrangemang.

 • Sweden prepares to tax foreign employees once short-term workers and business travelers return to Sweden

  Today, the Swedish government proposed to introduce an economic employer concept in the Swedish tax legislation as from 1 January 2021. This will result in a Swedish tax liability for many short-time workers and business travelers into Sweden. Their foreign employer will also need to get registered with the Swedish Tax Agency in order to handle their monthly tax reporting, with or without the help from a Swedish group entity. The purpose of the rules is to create conditions for a healthy and fair competition on the labor market.

 • Nytt meddelande från EU-kommissionen om moms på tjänster efter Brexit

  EU-kommissionen har i ett nytt meddelande lämnat råd avseende moms på tjänster efter Brexit. Det finns idag inga fastslagna beslut om vilka regler som kommer vara tillämpliga efter övergångsperiodens slut men EU-kommissionens avsikt med meddelandet är att förtydliga vissa frågor för bolag etablerade i både EU och Storbritannien.

 • Increasingly equal treatment and protection of posted workers in Sweden

  Today, the Swedish Parliament accepted the Government’s proposed legislation to implement the revised EU Posted Workers Directive into Swedish law. The new legislation mainly contains rules on increasing the equal treatment and protection of posted workers, but also includes stricter employer obligations. The new legislation will come into effect 30 July 2020.

 • Koncernbidrag för 2019 inget hinder för korttidsarbete

  Vägen till de nya reglerna för korttidsarbete har varit snårig och Tillväxtverket har haft en svår uppgift i att tolka dem. En fråga som framförallt har vållat debatt är om företag som lämnar utdelningar eller koncernbidrag diskvalificeras från stödet, och nu har Tillväxtverket gått ut med ny information vad avser detta.

 • När är andelar i en utländsk juridisk person näringsbetingade?

  Skatteverket har tidigare haft hållningen att ett ”private limited company” på Jersey motsvarar ett svenskt aktiebolag om samtliga delägare är begränsat ansvariga för bolagets förpliktelser. I höstas kom dock den så kallade ”DISC-domen” från Högsta förvaltningsdomstolen, som ledde till att Skatteverket bedömde detta som överspelat. Nu har Skatteverket istället publicerat ett nytt ställningstagande om när andelar i en utländsk juridisk person kan anses vara näringsbetingade.

 • Nytt om koncernbidrag, rapportering av skattearrangemang m.m.

  Coronapandemin är en outtömlig källa till nyheter när nya lagar och riktlinjer presenteras på löpande band, tätt följt av ändringar och förtydliganden eller i värsta fall mera oklarheter. Nedan listar vi några av de senaste buden – på ämnena koncernbidrag vid omställningsstöd, förseningsavgifter, rapportering av skattearrangemang, förmån av provtagning samt moms vid utebliven betalning.

 • Förslag om omställningsstöd på remiss

  Mot bakgrund av de ekonomiska konsekvenser som drabbat och fortfarande drabbar näringsidkare till följd av Covid-19 meddelades den 30 april att ett omställningsstöd riktat till företag ska införas. Finansdepartementet har nu utarbetat ett förslag till införande av nya regler, som föreslås träda ikraft den 1 juli 2020.

 • Transfer Pricing Firm of the Year!

  För sjätte gången har tidskriften International Tax Review utsett EY till ”Swedish Transfer Pricing Firm of the Year”. Utmärkelsen, som normalt delas ut vid en årlig galamiddag i London, offentliggjordes igår på International Tax Reviews hemsida. Till grund för utmärkelsen ligger bland annat rådgivningens innovation och komplexitet.