• Nytt ställningstagande om ersättning för finansiella garantier och borgensåtaganden

  Den 17 april publicerade Skatteverket ett nytt ställningstagande gällande armlängdsmässig ersättning för finansiella garantier och borgensåtaganden. Skatteverket anser att ledning ska hämtas från det nya Kapitel X om finansiella transaktioner i OECD:s riktlinjer för internprissättning, vid avgörande om ett borgensåtagande eller andra finansiella garantier som lämnats till stöd för låntagare inom en intressegemenskap har ersatts på ett armlängdsmässigt sätt.

 • EU föreslår att rapportering av skattearrangemang skjuts upp

  Under fredagen den 8 maj publicerade EU-kommissionen ett förslag på tilläggsdirektiv till direktivet om informationsutbyte mellan skattemyndigheterna i EU (kort benämnt DAC), med anledning av pågående coronapandemi.

 • Utökade regler för ersättning och sjukfrånvaro under pandemin

  Flera av de stödåtgärder som regeringen sedan tidigare har infört för att lindra virusutbrottets konsekvenser för arbetstagare och företag förstärks och förlängs nu ytterligare.

 • Ingen beskattning för parkering och gåvor till anställda

  De åtgärder som regeringen vidtagit i ljuset av Covid-19 har varit många och omfattande. Nu har ytterligare två förslag – om än två mindre sådana – lagts fram. I ett pressmeddelande meddelar regeringen att man avser att tillfälligt slopa förmånsbeskattningen vid fri parkering på arbetsplatsen, samt vid gåvor till anställda på upp till 1000 kr per person.

 • Förslag på ny lag om källskatt på utdelning

  Finansdepartementet remitterade den 29 april 2020 en promemoria med förslag på nya regler för källskatt på utdelningar.

 • Omvänd moms vid försäljning av mobiler m.m.

  Finansdepartementet föreslår att Sverige ska införa omvänd beskattning för lokal försäljning i Sverige mellan beskattningsbara personer rörande mobiltelefoner, integrerade kretsanordningar, telekommunikationstjänster, spelkonsoler, pekdatorer och bärbara datorer.

 • Avgiften för anstånd med skatteinbetalningar sänks

  Kraftig kritik har riktats mot de relativt höga kostnader det medför att skjuta på inbetalning av skatt med stöd av de nya anståndsreglerna, och nu har synpunkterna hörsammats. Ett nytt förslag innebär att räntenivån mer än halveras på årsbasis, vilket ska gälla retroaktivt även för tidigare beslutade anstånd.

 • Utökning av reglerna om korttidspermittering

  Regeringen meddelade den 14 april att ytterligare en nivå kommer att införas i lagen om stöd vid korttidsarbete. Den nya nivån, som endast kommer gälla under månaderna maj, juni och juli 2020, innebär att arbetsgivaren kan sänka arbetstiden med 80 procent mot att arbetstagaren får en lönesänkning om 12 procent.

 • Finansiellt stöd för investeringar i energieffektivisering och hållbarhet

  Många fastighetsbolag har miljö och energi högt på agendan och planerar stora framtida investeringar för att öka energieffektiviteten i det befintliga beståndet. Om investeringarna uppgår till över 30 miljoner euro så kan finansieringsstöd sökas genom det så kallade ELENA-programmet.

 • Covid-19 – Transfer pricing impact and responses

  Covid-19 will have far reaching consequences for societies, communities, companies and individuals alike. The impact of the pandemic also raises a number of transfer pricing issues on the background of which multinational enterprises may consider implementing business critical changes to established operating models and supply chains.