• Resultatberäkning vid vissa fastighetsavyttringar

  En bestämmelse om resultatberäkning vid vissa fastighetsavyttringar föreslås justeras så att den överensstämmer med tidigare lydelse.

 • Vissa skattefrågor inför budgetpropositionen 2013

  I anslutning till 2012 års ekonomiska vårproposition remitterade Finansdepartementet en promemoria med vissa skatteförslag som vi kommenterat i en tidigare artikel på Skattenätet (https://skattenatet.ey.se/2012/04/16/sankt-bolagsskatt/). Eftersom vissa av förslagen också behöver granskas av Lagrådet överlämnades en lagrådsremiss den 1 juni avseende bl.a. förslaget om sänkt bolagsskatt.

 • Skatteverket vill göra det möjligt att deldeklarera

  Har du precis sålt av aktier eller bostad? I dag tvingas du vänta till nästa år för att deklarera, men från och med nästa år vill Skatteverket erbjuda “deldeklaration”.

 • Översyn av beskattningen av hyresrätter och vissa andra boendeformer

  Regeringen har beslutat att tillsätta en kommitté med uppdrag att göra en översyn av beskattningen av bostäder som upplåts med hyresrätt, bostadsrätt i oäkta bostadsföretag eller kooperativ hyresrätt. Enligt kommittédirektivet är syftet med översynen att analysera skattereglernas effekt på boende i dessa upplåtelseformer.

 • Skatteverkets utredningsskyldighet triggades vid låneupplägg

  I två nyligen meddelade domar har kammarrätten ansett att det varit ett välkänt faktum att utländska bolag används för låneupplägg och att det, med hänsyn till de frågetecken som sådana lån väcker, får ses som närmast uteslutet att Skatteverket skulle ha godtagit ägarnas inkomstdeklarationer utan närmare utredning. Ägarna hade därför inte lämnat oriktig uppgift och grund för eftertaxering saknades.

 • Stärkt rättssäkerhet i skatteförfarandet

  En särskild utredare får av Finansdepartementet i uppgift att utreda hur rättsäkerheten i vissa delar av skatteförfarandet kan stärkas ytterligare. Åtgärderna får enligt instruktionerna inte innebära att effektiviteten i Skatteverkets kontrollverksamhet eller kvaliteten i enskildas uppgiftslämnande minskar.

 • Granskning av reglerna för F-skattsedel

  Reglerna om F-skatt ändrades 2009, b.la. för att uppdragstagare lättare skulle kunna få F-skattsedel utan att ha flera uppdragsgivare. Socialdemokraterna anser att detta har öppnat för arbetsgivare att tvinga anställda att bli företagare och kräver därför att de nya reglerna utreds.

 • Rapport från EU-domstolen om svensk dubbelbestraffning

  Frågan om svensk dubbelbestraffning i skattemål ligger för avgörande i EU-domstolen. I en förhandlingsrapport från domstolen sammanfattas de yttranden som lämnats från olika medlemsländerna och från kommissionen vad gäller frågan om det är möjligt att tillämpa både reglerna om skattetillägg och straffrättsliga regler på samma handling.

 • Behövs fyllnadsinbetalning till skattekontot?

  För att undvika kostnadsränta på eventuell tillkommande skatt utöver den preliminära debiteringen bör en extra inbetalning göras senast den 13 februari 2012. För företag med brutet räkenskapsår ändras de tidpunkter som styr beräkningen av kostnadsränta. Tänk därför på att betala in skatten i tid.

 • Se upp med överklagandefristen vid ersättningsärenden

  Kammarrätten gör en restriktiv bedömning av överklagandefrist i ersättningsärende. En överklagandefrist om tre veckor tillämpades för ett beslut om ersättning då det inte hade ansetts meddelats i samband med de ärenden som kostnaderna hänförde sig till, trots att beslut i dessa ärenden meddelats samma dag. I det här fallet skulle fristen annars ha varit två månader.