• Budgetpropositionen 2016 – Immigration

  I regeringens budgetproposition beskrivs en orolig omvärld vilket medfört att Migrationsverkets fokus varit på asylsökande – även det genomsyras i prioriteringarna då ansökning- och mottagningsverksamheten prioriterats genom bland annat personal och resursförflyttningar. Antalet asylsökande väntas fortsatt öka samt vara i fokus för Migrationsverkets verksamhet det kommande året.

 • Budgetpropositionen 2016

  Regeringen har nu på morgonen presenterat budgetpropositionen för 2016. Sammanfattningsvis följer budgetpropositionen de skatteförslag som regeringen presenterat under hösten. Nedan följer en kort summering. Skattenätet kommer att uppdateras med artiklar som behandlar del av förslagen i mer detalj.

 • Budgetproposition 2016: Skatteförändringsförslag

  Regeringen avser föreslå följande förändringar på skatteområdet i budgetpropositionen för 2016. Förslagen har presenterats tidigare men vissa justeringar har skett inom några av dem. Budgetpropositionen bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna och Vänsterpartiet. Budgetpropositionen kommer att presenteras den 21 september.

 • Förslag om ny utlänningsdatalag

  2014 års utlänningsdatautredning har överlämnat sitt betänkande om en ny lag gällande personuppgiftbehandling på utlännings- och medborgarskapsområdet.

 • Skärpta regler för arbetskraftsinvandring

  Den 2 juli beslutade Regeringen att tillsätta en utredning för att se över reglerna i samband med arbetskraftsinvandring. Regeringens kommittédirektiv motiverar utredningen med att det enligt Migrationsverket finns ett stort behov av skärpta regler och kontroller då missbruk av gällande regelverk är stort.

 • Alliansens skuggbudget

  Alliansen har tidigare i veckan presenterat sin budgetmotion inför 2015. Denna bygger i stora delar på den proposition som dåvarande regering lade fram i våras. I korthet föreslås följande inkomstökningar till statsfinanserna:

 • Skatteverket aviserar revisioner av elitidrotten

  Idrottsföreningar har normalt skattestatus som allmännyttig och kan därigenom åtnjuta skattebefrielse för vissa inkomster, något som ansetts föråldrat. Skatteverket aviserar nu revisioner av elitidrotten och vill beskatta bl. a inkomster av mediarättigheter.

 • Nytt mellanstatligt nätverk mot gränsöverskridande skatteplanering har bildats

  I samband med ett OECD-möte i Paris den 6 februari ska enligt uppgift till media ett nätverk mellan flera stater, däribland Sverige, ha bildats. Syftet med nätverket ska vara att uppnå en samordning för framtagandet av ett system där skattemyndigheter i nätverksländerna kan stämma av hur mycket skatt multinationella företag betalar i respektive land samt att förhindra gränsöverskridande skatteplanering.

 • Ny studie om hur människor som flyttar mellan EU-länder påverkar de nationella socialförsäkringssystemen

  Europeiska kommissionen har nyligen publicerat en studie som visar att människor som flyttar mellan olika EU-länder inte tar del av värdländernas socialförmåner i större utsträckning än vad ländernas egna medborgare gör.

 • Underlag för arbetsgivaravgifter för utsänd personal

  Kammarrätten i Göteborgs dom avseende hur underlaget för arbetsgivaravgifter ska beräknas för utsänd personal med nettolön har nu vunnit laga kraft.