• Cashflow support through postponed tax payments due to corona pandemic

  The Swedish government has presented further measures to mitigate the economic effects of Covid-19. One of the proposals is cashflow support for all businesses through the possibility of postponing payment of VAT, social security contributions and tax withheld from employee salaries. These new regulations are proposed to have retroactive effect from 1 January 2020, meaning that taxes already paid can be reclaimed.

 • Likviditetshjälp via skatten i pandemitider (uppdaterad 200326)

  Regeringen har nu presenterat ytterligare åtgärder för att dämpa de ekonomiska effekterna av Covid-19. Ett av förslagen är likviditetshjälp för hela företagssektorn i form av anstånd med inbetalning av moms, arbetsgivaravgifter och preliminärskatt på anställdas löner. Reglerna föreslås dessutom göras retroaktiva från årsskiftet, vilket innebär att redan inbetald skatt kommer kunna begäras tillbaka.

 • What does the UK’s departure from the European Union mean for citizens’ rights, travel and social security in Sweden?

  More than three years after the UK voted to leave the European Union, the UK finally withdrew from the EU on the 31 of January 2020, ending its 47-year membership. From the 1 February, an 11-month transition period came into effect, resulting in largely minimal changes to the previous status quo through to the end of 2020. With only 11 months to negotiate a future relationship between the EU and UK, where does that leave UK citizens in Sweden? How does the UK’s departure from the EU affect their citizens’ rights, travel and social security?

 • Förslag om rapporteringsplikt för gränsöverskridande skattearrangemang

  Regeringen föreslår att gränsöverskridande skattedrivna arrangemang i vissa fall måste rapporteras till Skatteverket inom 30 dagar. Inte bara skatterådgivare utan även till exempel banker och till och med skattebetalaren själv – även privatpersoner – kan omfattas av rapporteringsplikten. Den som inte rapporterar i tid kan drabbas av straffavgifter på över 300 000 kr. I förhållande till tidigare förslag finns vissa förtydliganden, men flera viktiga punkter är alltjämt oklara.

 • New proposal intending to extend EU free movement rights to British citizens post Brexit announced

  On 1st October 2019, the Swedish Ministry of Justice announced a new proposal protecting British citizens’ residence rights in Sweden should the UK crash out of the EU without a deal at the end of the month. The proposals include extending the EU principal of free movement for British citizens residing in Sweden prior to Brexit (currently 31st October) by creating new special permits (dubbed Brexit permits) effectively guaranteeing residence rights post Brexit and beyond the one-year grace period introduced by the government earlier this year.

 • Extended work permit granted despite non-compliance with Annual Leave Act

  The Migration Court of Appeal in Sweden recently ruled that a work permit holder should be granted a permanent residence permit after four years of working in Sweden despite it not being shown that the individual had received vacation benefits aligned with the Swedish Annual Leave Act or the employment agreement.

 • New regulations proposed for residence permits for research and higher studies

  With the aim to implement the EU student and research directive 2016/801, the Swedish government will hand over a proposition to the parliament, proposing new regulations on residence permits for research and higher studies. The purpose of the proposed changes is to encourage more students, researchers and highly skilled individuals to come to Sweden, as well as make it easier for those who have studied in Sweden to stay here and work.

 • Skattenyheter i budgeten för 2020

  Under några veckors tid har regeringen på löpande band producerat pressmeddelanden med försmak på innehållet i budgetpropositionen för nästa år – nu har den äntligen publicerats och en sammanfattning är på sin plats.

 • Verksamhetskravet vid beskattning av stiftelser, ideella föreningar och trossamfund

  Skatterättsnämnden har lämnat ett förhandsbesked om beskattning av en fastighetsavyttring som ett registrerat trossamfund avser att genomföra. Avgörande var att inkomstanvändningen ska beaktas för fastställande av om trossamfundet uppfyller verksamhetskravet. Förhandsbeskedet har inte överklagats.

 • Social security agreement between Sweden and Japan

  Sweden and Japan have agreed on entering into a social security agreement to coordinate the social security coverage for individuals working or living in both Sweden and Japan. The agreement will enhance the safety for employees and their family members moving between the two countries. It will also facilitate for Swedish companies doing business with Japan.