• 2017-07-05 11:34 Individbeskattning

  Proposed changes in the tax law introducing the economic employer concept

  The Swedish Tax Authority have recently released a memorandum in which they are suggesting that the economic employer concept should be introduced in Swedish tax law. The proposed changes will lead to that an increased number of individuals hired by non-Swedish companies performing work in Sweden will be liable to pay Swedish tax. The memorandum also covers changes for non-Swedish companies when it comes to tax withholding and registration requirements for employees working in Sweden. The Swedish Finance Department has remitted the memorandum for consultation. The changes in the memorandum are suggested to be effective from 1 January 2019.

 • 2017-03-22 19:07 Ägarledda företag

  Justerat förslag till nya 3:12-regler skickas på remiss

  Den så kallade 3:12-utredningen som lämnade sitt förslag till regeringen i november 2016 har utsatts för häftig kritik från företagare och organisationer. I regeringens nya förslag som kom idag är det till största delen fråga om ytterligare skärpningar jämfört med utredningen. Endast på ett par punkter har regeringen tagit intryck av kritiken.

 • 2017-02-10 17:03 Individbeskattning

  Efterlängtad utredning från social departementet om socialtrygghet och internationell rörlighet

  Socialdepartementet har nyligen kommit ut med en utredning avseende de sociala trygghetssystemen och internationell rörlighet SOU 2017:05. Utredningen syftar till att ta fram ett tydligt och lättbegripligt regelverk som också är hållbart avseende försäkringstillhörigheten. Detta för att skapa förutsättningar för den globala rörligheten över gränserna och underlätta administrationen av socialförsäkringarna.

 • 2017-01-27 14:12 Individbeskattning

  Obegränsat skattskyldig vid 111 övernattningar

  Frågan om i vilken omfattning en utflyttad person kan vistas i Sverige utan att bli obegränsat skattskyldig är ständigt aktuell. Skatterättsnämnden har nu kommit med ett avgörande där nämnden kom fram till att 111 övernattningar i Sverige under ett år innebär stadigvarande vistelse med följden att personen blir obegränsat skattskyldig i Sverige.

 • 2016-12-19 17:54 Individbeskattning

  Uppgifter individnivå i arbetsgivardeklarationen

  Regeringen lämnade den 14 december 2016 en proposition (Prop. 2016/17:58) till riksdagen i vilken man bland annat föreslår att uppgifter om utbetalda ersättningar för arbete och skatteavdrag på individnivå, dvs. per betalningsmottagare, ska lämnas löpande till Skatteverket. Uppgifterna föreslås lämnas månadsvis i arbetsgivardeklaration i stället för på årsbasis i kontrolluppgift. Syftet med förslaget är att minska skattefusk och skatteundandragande.

 • 2016-11-22 13:02 Individbeskattning

  Uppgifter på individnivå i arbetsgivardeklaration

  Regeringens förslag om att uppgifter om utbetalda ersättningar för arbete och skatteavdrag på individnivå ska rapporteras månadsvis via arbetsgivardeklarationen till Skatteverket, har nyligen överlämnats till Lagrådet på remiss. Det föreslagna förfarandet, som mottagits väl av remissinstanserna, avser ersätta det nuvarande systemet enligt vilket sådana uppgifter lämnas årligen i en kontrolluppgift. De nya reglerna utgör en del i regeringens 10-punktsprogram som syftar till att minska skattefusk och skatteundandragande samt ge positiva offentligfinansiella effekter.

 • 2016-11-08 11:56 Individbeskattning

  Expertskattsberäkning: bostadsförmånens hantering

  Förvaltningsrätten har i ett mål föregående vecka bekräftat att en bostadsförmån som ej tillhandahållits från början av en individs utsändning kan ingå i beräkningen av beloppsgränsen* för expertskatt.

 • 2016-06-28 11:03 Företagsbeskattning

  SRN: Golfspel kan utgöra skattefri motionsförmån

  I ett alldeles nyligen lämnat förhandsbesked från Skatterättsnämnden (SRN) har som svar i en delfråga getts beskedet att friskvårdsbidrag ansetts utgöra skattefri personalvårdsförmån då det ersätter kostnad för golfspel på pay and play-bana och driving range.

 • 2016-04-29 10:11 Individbeskattning

  Vad är en förvaltningsutgift ?

  Från och med nästa år slopas rätten till avdrag för förvaltningsutgifter. I år är det således sista året privatpersoner har möjlighet att göra avdrag i inkomstdeklarationen för förvaltningsutgifter på belopp överstigande 1 000 kr inom inkomstslaget kapital. Genom att kapital beskattas proportionellt med 30 % innebär avdraget motsvarande skatteeffekt.

 • 2016-02-03 15:50 Individbeskattning

  Den nedre skiktgränsen för 2017 kan bli 438 400 kr

  Regeringen aviserade i budgetpropositionen för 2016 att man avsåg att begränsa uppräkningen av den nedre skiktgränsen för statlig inkomst­skatt för 2017 till konsumentprisindex plus en procentenhet. I dag har en promemoria från finansdepartementet remitterats med detta förslag om begränsning av skiktgränsen.

1234567...next arrow

Filtrera på önskad månad

Filtrera på önskad kategori