• 2017-12-04 12:45 Ägarledda företag

  Dags att se över sin lön! 2017 närmar sig sitt slut

  Nu när året snabbt närmar sig slutet är det dags för dig som är ägare av s.k. kvalificerade aktier i fåmansföretag att kontrollera att du tagit ut eller kommer att ta ut tillräckligt hög kontant lön under år 2017 för att ha möjlighet att räkna på det s.k. löneunderlaget för lågbeskattad utdelning/kapitalvinst.

 • 2017-08-30 14:34 Ägarledda företag

  Regeringen har dragit tillbaka 3:12-förslaget

  Efter protester från Alliansen meddelade regeringen nyligen att man drar tillbaka förslaget till ändrade skatteregler för delägare i fåmansföretag.

 • 2017-06-09 9:53 Ägarledda företag

  Lagrådet granskar 3:12-förslaget

  Regeringen har lämnat förslaget till ändrade 3:12-regler till Lagrådet. Förslaget har inte ändrats jämfört med det utkast som publicerades i mars. Lagrådet ska nu granska förslaget innan riksdagen ska ta ställning till det.

 • 2017-03-22 19:07 Ägarledda företag

  Justerat förslag till nya 3:12-regler skickas på remiss

  Den så kallade 3:12-utredningen som lämnade sitt förslag till regeringen i november 2016 har utsatts för häftig kritik från företagare och organisationer. I regeringens nya förslag som kom idag är det till största delen fråga om ytterligare skärpningar jämfört med utredningen. Endast på ett par punkter har regeringen tagit intryck av kritiken.

 • 2017-01-20 12:22 Ägarledda företag

  Styrelseuppdrag via eget bolag underkänns

  Skatterättsnämnden har i ett förhandsbesked meddelat den 21 december 2016 (dnr 9-16/D) kommit fram till att styrelsearvoden som enligt avtal betalas ut till en styrelseledamots helägda aktiebolag ansetts utgöra inkomst av tjänst för styrelseledamoten.

 • 2016-12-14 17:11 Ägarledda företag

  5 i 12, dags att tänka på 3:12 !

  Nu när året snabbt närmar sig slutet är det dags för dig som är ägare av s.k. kvalificerade aktier i fåmansföretag att kontrollera att du tagit ut eller kommer att ta ut tillräckligt hög kontant lön under år 2016 för att ha möjlighet att räkna på det s.k. löneunderlaget för lågbeskattad utdelning/kapitalvinst.

 • 2016-11-25 1:38 Ägarledda företag

  Statslåneräntan 0,27% 30/11-2016

  Riksgäldskontoret har i går fastställt statslåneräntan per den 30 november 2016 till 0,27 %.

 • 2016-11-15 11:05 Ägarledda företag

  3:12-utredningen på remiss

  SOU 2016:75 Översyn av skattereglerna för delägare i fåmansföretag eller mer populärt benämnd 3:12-utredningen har nu remitterats.

 • 2016-11-04 11:38 Ägarledda företag

  3:12-utredningen-analys

  Utredningens förslag presenterades igår den 3 november och sammanfattningsvis kan sägas att förslagen generellt innebär försämringar för alla fåmansföretagare i form av skärpt beskattning. Kritiken mot förslaget från näringslivet har heller inte låtit vänta på sig.

 • 2016-11-03 15:14 Ägarledda företag

  3:12-utredningen har kommit!

  Alldeles nyss släpptes den så kallade 3:12-utredningen som påverkar alla fåmansföretagare.
  Utredningen har pågått sedan mars 2014. Från början var utredningsuppdraget begränsat till att se över beskattningen vid ägarskiften i fåmansföretag och då särskilt den skillnad som uppkommer vid ägarskiften inom familjen jämfört med ett externt ägarskifte.
  I januari 2015 utvidgades uppdraget till en mer omfattande översyn av 3:12-regelverket i syfte att, som det angavs i uppdraget, ”begränsa skattemässig inkomstomvandling” för delägare i fåmansföretag.

1234567...next arrow

Filtrera på önskad månad

Filtrera på önskad kategori