December 2021

 • Strikta kammarrättsdomar om utdelning och korttidsstöd

  Tidigare i år kom en rad domar från förvaltningsrätten avseende frågan om en arbetsgivare kan ha rätt till stöd för korttidsarbete trots att man beslutat om vinstutdelning till ägarna, och resultatet var minst sagt spretigt. Nu har de första avgörandena från kammarrätten kommit, som på det stora hela inte är till företagens fördel.

 • Var är vi nu i fråga om krisåtgärder och stöd?

  Restriktioner hade släppts och de krisåtgärder som funnits på plats till stöd för de företag och människor som påverkats av pandemin hade trappats ner. Men med en ny virusvariant har pandemin tagit ett omtag, och regeringen har tvingats införa nya restriktioner och i förlängningen även återinföra vissa stöd. Så var är vi nu?

 • HFD: Trots uppdatering strider svenska ränteregler alltjämt mot EU-rätten

  Högsta förvaltningsdomstolen har prövat den nya och uppdaterade undantagsregeln i de svenska riktade avdragsbegränsningsreglerna. Enligt HFD strider regeln mot EU:s etableringsfrihet i en situation där det låntagande och det långivande bolaget skulle ha omfattats av bestämmelserna om koncernbidrag om båda bolagen varit svenska.

 • Inköp av bostadsmoduler omfattades inte av avdragsförbud

  Högsta förvaltningsdomstolen har prövat avdragsrätten för moms avseende inköp av flyttbara moduler som hyrs ut för bostadsändamål. Domstolen fann att bostadsmodulerna inte kunde jämföras med bostäder i det allmänna bostadsbeståndet och att momsen på inköpet av modulerna därför inte omfattades av momslagens särskilda avdragsförbud för stadigvarande bostad.

 • Expertskatt när lön utbetalas av utländskt bolag

  För att en utländsk arbetstagare ska bli godkänd för expertskatt enligt lönekravet krävs bland annat att lönen överstiger två prisbasbelopp per månad. Vid bedömningen av denna beloppsgräns får man dock även räkna med lön som betalas ut av någon annan än den svenska arbetsgivaren – så länge lönen är en kostnad för denne. Detta har Högsta förvaltningsdomstolen nyligen kommit fram till i ett välkommet avgörande.