Socialförsäkringsavtalet mellan Sverige och Japan

Riksdagen har genom beslut den 27 oktober 2021 sagt ja till regeringens förslag att godkänna avtalet om social trygghet mellan Sverige och Japan som undertecknades den 11 april 2019, samt regeringens förslag att avtalet ska införlivas i svensk rätt genom en särskild lag som ska börja gälla den dag som regeringen bestämmer.

Avtalet innehåller bestämmelser som samordnar de båda ländernas lagstiftning om ålders-, efterlevande- och invaliditetspension samt bestämmelser som styr om en person ska vara försäkrad för dessa förmåner i Sverige eller i Japan.

Vill du veta mer om vad detta innebär för dig som individ eller som arbetsgivare är du välkommen att kontakta oss som är ansvariga för frågor gällande socialförsäkringsförmåner i internationella sammanhang på EY.

Sevim Güven och Karolina Engström

Uppdatering 2021-11-11: Lagen för att införliva avtalet har nu kommit men träder i kraft först den första dagen i tredje månaden efter att Japan och Sverige utbytt information om att de konstitutionella kraven i respektive land för att lagen ska träda i kraft är uppfylla. Regeringen kommer meddela när ikraftträdandet sker.

An English version of this article is available here

Läs mer i våra tidigare artiklar:

 

Kontakt
Sevim Güven
072-230 95 20

 

Kontakt
Karolina Engström
076-853 23 78