Ur höstbudgeten: Ny lag om källskatt på utdelning

I budgetpropositionen för 2022 som presenterades tidigare i veckan aviserade regeringen att man avser att gå vidare med förslaget på en ny lag om källskatt på utdelning, och att man planerar att återkomma till riksdagen i denna fråga under 2022. Regeringen meddelar dock samtidigt att ikraftträdandet senareläggs 1,5 år jämfört med vad som tidigare föreslagits.

EY har tidigare skrivit på Skattenätet (här) om den promemoria som Finansdepartementet remitterade under 2020 med förslag på en ny lag om källskatt på utdelning, som är tänkt att ersätta den nuvarande kupongskattelagen.

I korthet innebar förslaget att skatten ska benämnas källskatt på utdelning istället för kupongskatt, och att skattesatsen fortsatt som utgångspunkt ska vara 30 procent på utdelningen. Vidare innehöll förslaget bland annat ett krav på att information ska lämnas på individnivå i skattedeklaration för att man ska få tillämpa en reducerad skattesats direkt vid utdelningstillfället. Källskatt på utdelning föreslogs också omfattas av bestämmelserna i skatteflyktslagen. Angående förfarandet för innehållandet av skatten har det föreslagits att en aktör som benämns godkänd mellanhand ska kunna ta över ansvaret för att innehålla, redovisa och betala in källskatt på utdelning.

Så här långt innebär informationen i budgetpropositionen inga förändringar jämfört med Finansdepartementets förslag – men en nyhet som däremot meddelas är att man skjuter fram ikraftträdandet. Regeringen anger nu att den nya lagen bör träda i kraft den 1 juli 2023 i fråga om bestämmelserna om godkänd mellanhand, och i övrigt den 1 januari 2024. Lagen bör tillämpas första gången på utdelningar där utdelningstillfället inträffar efter den 31 december 2023. De nya datumen innebär att ikraftträdandet senareläggs 1,5 år jämfört med vad som tidigare föreslagits.  

Enligt regeringen väntas de nya reglerna leda till ökade skatteintäkter på ca 230 miljoner kronor per år, främst i form av minskat skattefel eftersom Skatteverket får ökade kontrollmöjligheter.

Niklas Cornelius

 

Kontakt
Niklas Cornelius
070-318 95 61