Socialförsäkringsavtalet mellan Sverige och Japan

Ett socialförsäkringsavtal mellan Sverige och Japan skrevs under den 11 april 2019. I ett pressmeddelande den 27 maj 2021 har regeringen meddelat att de nu ska överlämna en proposition till riksdagen med förslag om att godkänna avtalet.

Avtalet syftar till att samordna de svenska och japanska allmänna systemen för ålders- och efterlevandepension samt sjuk- och aktivitetsersättning. Avtalet styr om en person ska vara försäkrad för dessa förmåner i Sverige eller i Japan.

För Sveriges del är reglerna om export av förmåner och sammanläggning av perioder av särskild betydelse. Avtalet kommer underlätta för svenskar som arbetar i Japan att kvalificera sig för japansk pension och därmed också kunna få japansk pension utbetald vid återflytt samt bosättning i Sverige. Avtalet säkerställer också att perioder av arbete i båda länder ska tas i beaktande vid bestämmande av rätten till förmånerna.

För utsända arbetstagare mellan Sverige och Japan samt deras medföljande familjemedlemmar innebär avtalet att man kan kvarstå i sitt hemlands socialförsäkring för de aktuella förmånerna i upp till fem år. För arbetsgivaren innebär detta att den utsända arbetstagaren omfattas av hemlandets socialförsäkring och att arbetsgivaren därmed betalar de sociala avgifter som berörs av avtalet i hemlandet. 

Vill du veta mer om vad detta innebär för dig som individ eller som arbetsgivare är du välkommen att kontakta oss som är ansvariga för frågor gällande socialförsäkringsförmåner i internationella sammanhang på EY.

Sevim Güven och Karolina Engström

An English version of this article is available here

Du kanske också vill läsa vår tidigare artikel, Social security agreement between Sweden and Japan, från 2019.

 

Kontakt
Sevim Güven
072-230 95 20

 

Kontakt
Karolina Engström
076-853 23 78